Dijital Devlet Akademisi kuruluyor

Nagihan KALSIN

Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda ulusal yapay zekâ stratejisini adım adım hayata geçirirken, bu kapsamda nitelikli insan ihtiyacını kapatmak için Dijital Devlet Akademisi kuracak. Ayrıca, yapay zekâ tehditlerini ortadan kaldıracak bir kurgu üzerinde çalışıldığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Birim Müdürü Dr. Atilla Aydın, “Ülkemizde güvenilir yapay zekâ damgası verilecek bir kurgu üzerinde çalışılıyor. Bunun TSE koordinesinde bir ön belgelendirme süreci olacak. Yapay zeka risk haritası oluşturulacak” dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) düzenlenen 7. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde “Yapay Zeka Stratejisinin Sektörlere Etkileri” başlıklı bir sunum yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Birim Müdürü Dr. Atilla Aydın, 2021 yılında yayınlanan Yapay Zeka Strateji Belgesi ile nitelikli insan kaynağı gibi yapısal dönüşümleri hazırlayacak bir sistem kurulumunun benimsendiğini anlattı.

Yetenek havuzu oluşturuldu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bünyesinde yapay zekâ çalışmalarını da içeren bir insan kaynağı yetenek havuzu oluşturulmaya başlandığını belirten Aydın, yapay zekâ alanında önümüzdeki süreçte kritik 2 başlık olacağını ifade etti.

Aydın, “Bunlardan bir tanesi veri yarışı etrafındaki yapılanmanın revizyonu olacak. Bu noktada merkezde bir veri sözlüğü etrafında kamu veri paylaşımı ilkesi stratejisine geçerek bir kamu veri alanı oluşturulacak. İlgili mevzuatlara uyacak şekilde farklı kurumların veri kataloglarının oluşturulması ve ilgili veriye de kurumun yetkilendirmesi doğrultusunda tek bir yerden erişilmesi sağlanacak. Şu an her kurum yan binadaki başka bir kurumdan verialmaya çalışırken bile mevzuattaki kısıtlar nedeniyle bu veriyi paylaşamıyor.

Burada bir paradigma değişimi olacak” dedi. İkinci konunun ise yapay zekâ ilkeleri çerçevesinde gerçekleşeceğini anlatan Aydın, “Ülkemizde güvenilir yapay zekâ damgası verilecek bir kurgu üzerinde çalışılıyor. Bunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) koordinesinde bir ön belgelendirme süreci olacak. Etki değerlendirme çerçevesi ve yapay zekâ risk haritası oluşturulacak. Bu konuda kamu kurumlarında bu işin hızlanması için bir envanter oluşmaya başladı” diye konuştu.

Ayrıca yayınlanmak üzere bir Kamu Bilişim Strateji taslağı ve Dijital Devlet Strateji taslağı hazırlandığını anlatan Aydın, “Kamu kurumlarının öncelikli olarak Türkiye’de konuşlanmış yapay zekâ firmalarından hizmet alması sağlanacak” dedi. Aydın “Ayrıca yeni dönemde ciddi bir yapay zekâ öğrenme ve insan kaynağı geliştirme çabası olacak. Bu noktada Dijital Devlet Akademisi kurma noktasında bir hedefimiz var. Bu bir üniversite bölümü değil, tamamen gelişim odaklı bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâyla teşhis ve tedavi yöntemleri önerilecek

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanırken, toplantıda kamunun yapay zekâ ekosistemini geliştirecek projeler masaya yatırıldı. Yeni dönem projeler arasında hastaların tıbbi geçmişleri analiz edilerek olası teşhisler ve tedavi yöntemleri önerilmesi konusu yer alacağı gibi, bir diğer proje kapsamında biometrik ölçüm verileri analiz edilerek sportif yetenek taraması programı kapsamında, yapay zekâyla potansiyel sporcular belirlenecek.

Okul terk durumu olan öğrencilerin tahmin edilmesi amacıyla erken uyarı sistemi de geliştirilecek. Vergi kaçakçılığıyla hatalı beyannamelerin tespit edilmesi konusu ile stratejik tarım ürünlerinde ürün deseni tespiti ve rekolte tahmini yapılmasına ilişkin projeler de hayata geçirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir